You are currently viewing Bystre oczko – rozwijanie percepcji i wiele więcej. Zasady gry i pomysły spoza instrukcji!

Bystre oczko – rozwijanie percepcji i wiele więcej. Zasady gry i pomysły spoza instrukcji!

Gdyby można było zachować tylko jedną grę edukacyjną, jaką byście zostawili? Dla nas wybór jest oczywisty: Bystre oczko! Może zastąpić wszystkie gry i myślimy, że to najlepszy prezent dla dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym. Sprawdź!

Bystre Oczko firmy Adamigo to gra, która – według producenta – ma rozwijać refleks, pamięć i analizę wzrokową. Uczy rozróżniać kolory i nazywać przedmioty. Może w nią grać 2-8 graczy w wieku od 3 lat. Bystre oczko to gra, którą wykorzystasz ją w szkole i w domu na tysiąc sposobów. Poniżej znajdziesz podstawową instrukcję oraz wiele pomysłów na grę spoza instrukcji!

bystre oczko

Na czym polega Bystre oczko? Zasady gry.

Podstawowe zasady gry są proste – jeden gracz losuje kartonik, a pozostali mają znaleźć obrazek z kartonika na dużych planszach. Ale to tylko jedna z wielu możliwości! Kartoniki po jednej stronie mają ilustrację, a po drugiej nazwę i krótki opis przedmiotu. Można szukać obrazka, opisać go lub nazwać, bez pokazywania ilustracji.

To w największym uproszczeniu podstawowa zabawa, która jednak jest bardzo lubiana przez dzieci. Uczy zdrowej rywalizacji, budzi emocje i wywołuje sporo śmiechu!  Poza podstawowymi zasadami, w instrukcji znajdują się propozycje 8 różnych gier

Którą grę Bystre oczko wybrać?

W księgarniach i sklepach znajdziesz kilka wariantów gry. Choć są podobne, koniecznie zwróć uwagę, czy wybierasz najlepszy z nich:

bystre oczko zasady

Bystre oczko – zasady spoza instrukcji

Chcemy jednak pokazać Wam, niekończące się możliwości kreatywnej gry w Bystre oczko.

W grę można grać z całym zespołem klasowym lub na zajęciach grupowych, indywidualnych. W domu jest edukacyjną chwilą dla Ciebie i dziecka. Świetnie sprawdzi się także, kiedy zjawiają się przyjaciele dziecka, może służyć do gry z rodzeństwem i w zróżnicowanej wiekowo grupie.

Wariacje na temat gry ze wskazaniem, co jest głównym celem zabawy.

Zasady:

 • Dostosuj  wybraną propozycję do wieku i możliwości dzieci. Im młodsze dzieci, tym mniej plakietek.
 • Do każdej zabawy można dodać współzawodnictwo – kto zbierze więcej punktów, wykona szybciej lub we wskazanym czasie (ustaw minutnik).

Zabawy rozwijające percepcję wzrokową:

 1. Na stole leżą obrazki – znajdź 3 warzywa, zwierzęta, coś co ma kolor niebieski, obrazek, na którym są uszy itp.
 2. Prowadzący układa w rzędzie np. 3 obrazki prosi o zapamiętanie ich w kolejności. Następnie powtarza wielokrotnie z dzieckiem ich nazwy i zakrywa obrazki. Zadaniem dziecka jest bezbłędnie wymienić nazwy obrazków w kolejności. ( Ilość obrazków dostosowujemy do możliwości dziecka). Po prawidłowym odgadnięciu, dokładamy jeden obrazek i powtarzamy zadanie).
 3. Prowadzący układa np. 4 kartoniki, dzieci powtarzają nazwy, odwraca obrazkiem do dołu. Dzieci odpowiadają na pytania, co jest na 3 obrazku, na którym obrazku była np chmurka, gdzie jest coś różowego.
 4. Na stole leżą obrazki, np  8. Dziecko zapamiętuje je. Prowadzący prosi o zamknięcie oczu i zabiera jeden obrazek, zadaniem dziecka jest odgadnąć, co zniknęło.

Zabawy rozwijające percepcję słuchową:

 Podział na sylaby

 1. Na stole leża plakietki obrazkiem do góry i zapisujemy cyfry 1,2, 3, 4. ( Cyfry to oznaczenia ilości sylab w wyrazie).  Dziecko wybiera obrazek i dzieli nazwę na sylaby i odkłada obrazek pod wskazaną cyfrą. (np. koło – ma dwie sylaby odkłada pod cyfrę 2) 
 2. Z puli plakietek wyszukujemy tylko nazwy np. dwusylabowe, albo wersja trudniejsza wyrazy dwusylabowe na sylabę “ka”.
 3. Dla dzieci, które uczą się podziału na sylaby, polecamy zabawy w roboty – prowadzący mówi, równocześnie klaszcząc nazwy z podziałem na sylaby – np. ka-la-fior, dziecko wyszukuje obrazek i  odkłada do wskazanej grupy z oznaczeniem 3. ( bo trzy sylaby).
 4. Szukamy obrazków, w których ukryła się dana sylaba, np na początku lub w środku.

Podział na głoski ( pamiętaj, że jest to trudniejsze niż podział na sylaby)

 1. Podobne  zasady jak wyżej, przygotuj plakietki i cyfry. Dziecko wybiera obrazek i dzieli nazwę na głoski (np. k-o-ł-o)  i odkłada obrazek pod wskazaną cyfrą (4).
 2. Wyszukaj obrazki, w których nazwa rozpoczyna się na głoskę np. “b”.
 3. Wyszukaj obrazki, w których nazwach w środku ukryła się głoska np. “d”

Rozwijanie płynności językowej

1.Prowadzący lub dziecko losuje kartonik, nie pokazuje go nikomu. Opisuje obrazek, układa zagadkę, kto odgadnie w nagrodę otrzymuje etykietkę. Wygrywa osoba, która zbierze największą ilość.

 1. Dziecko losuje kartonik, zakrywa obrazek przed innymi – pozostali uczestnicy zadają pytania, np. czy to jest zwierzę, czy to lata, dziecko udziela odpowiedzi tak, nie. 
 2. Dziecko układa zdanie z nazwą wylosowanego obrazka. Wersja trudniejsza, np z dwoma, trzema wylosowanymi obrazkami należy ułożyć zdanie. Np losuje obrazki-dom, kot, dziewczynka. Układa zdanie – Dziewczynka przyniosła do domu kota.

Doskonalenie techniki liczenia

 1. Z puli obrazków wybierz:

– tyle samo obrazków, co prowadzący, 

– połóż pod kartonikami prowadzącego o dwa obrazki więcej lub o jeden mniej.

 1. Zabawa w sklep – dziecko wybiera i układa wymieniane obrazki. Np. Mama kupiła kubek, talerz i butelkę. Ile przedmiotów kupiła?

Rozwijanie orientacji przestrzennej 

 1. Narysuj na kartce dziewięć kratek i napisz START w jednym z okienek. Wybierz obrazek z rybką i połóż na polu start. Podajesz dziecku polecenia: dwa okienka do góry, jedno w prawo, jedno w dół itp. Jeżeli polecenia wyprowadzą “rybkę” za planszę – dziecko woła “rybka plum”.
 1. Korzystasz z planszy wyżej, kładziesz kartonik na środek i podajesz polecenia – po prawej stronie kartonika  połóż np kotka, nad kotkiem pieska itp
 2. Budujesz z kartoników dowolny kształt, dziecko obserwuje. Następnie zasłaniasz, a dziecko powtarza ten sam wzór.
 3. Przygotowujesz wskazaną liczbę kartoników, np po 10. Siedzisz obok dziecka, ale tworzysz zasłonę, aby nie widziało, co układasz. Równocześnie budujecie dyktowany przez prowadzącego wzór, np zbuduj wieżę z 3 kartoników, nad wieżą po prawej stronie  połóż 2 obrazki itd.

Twórcze zabawy:

Tworzenie pola do gry planszowej z kartoników. Odwrócony kartonik to start. Prowadzący ustala  zasady wg potrzeb.

I wersja Dziecko rzuca kostką staje na polu, dzieli nazwę na sylaby lub głoski. Jeżeli zrobi błąd cofa się o 1 pole. 

II wersja Dziecko rzuca kostką staje na polu, wymienia samogłoskę, która ukryła się w nazwie

III wersja Dziecko rzuca kostką staje na polu, jeżeli obrazek ma dwie sylaby – idzie dwa pola do przodu, jeżeli trzy – tyle do przodu itp. Jeżeli dziecko pomyli się cofa się zawsze o 1 pole.

IV Dziecko rzuca kostką, układa zdanie z nazwą obrazka lub dobiera np przymiotnik. Przykład pionek staje na kartoniku z psem, dziecko mówi pies- groźny.

Bystre oczko to gra również dla maluchów!

Ma na celu rozwijanie słownictwa, spostrzegawczości  i kreatywną zabawę.

Pomysły – polecenia:

– Poszukaj na obrazku kota.

– Co potrafi pływać?

– Prowadzący wskazuje w pokoju np. szafę, zadaniem dziecka jest odszukać szafę na obrazku.

– Wybieranie kartoników z nazwami zwierząt i budowanie z klocków zagród lub zoo dla dzikich zwierząt.

– Wkładanie do garnka obrazków z nazwami warzyw, łowienie za pomocą łyżki wskazanego obrazka.

– Prowadzący wybiera z puli obrazków np. doniczkę, a następnie prosi o zamknięcie oczu i wrzuca kartonik z powrotem do puli. Zadaniem dziecka jest odszukanie tego samego obrazka.

– Zabawa w łowienie rybek. Na kartoniki z obrazkami prowadzący zakłada spinacze, przygotowuje też wędkę-magnes owinięty taśmą klejącą przymocowuje do sznurka i patyka. Dziecko wkłada kartoniki do akwarium, np miski i zaczyna zabawę w łowienie. Może wziąć z akwarium tylko te kartoniki, których zna nazwy  obrazków. 

– Zabawa w chowanego z obrazkami – Wybieramy taki obrazek , którego dziecko nie potrafi zapamiętać  nazwy np. ” winogrono” i ukrywamy go. Dziecko szuka, a my powtarzamy  tu nie ma winogrona, tam też się nie ukryło winogrono itd.

Graj w Bystre oczko z całą klasą!

Każdy uczeń bierze dowolny kartonik, a następnie ustawiają się wg określonej zasady:

– z podziałem na rośliny, zwierzęta, rzeczy, ludzie – możemy w ten sposób ćwiczyć grupowanie elementów, utrwalać rzeczowniki

– z podziałem na wskazane litery, np. wychodzą dzieci, którym w nazwie obrazka ukryła się głoska “k”

– z podziałem na określoną liczbę samogłosek, np. wychodzą dzieci, które w nazwie mają samogłoskę “a”,

– dobieranie się w dowolne grupy, wg własnej inwencji. Po ustawieniu tłumaczą swoje wybory,

– z podziałem na warzywa i owoce, ssaki i ptaki, coś co pływa, coś co lata, co jest zimne itp.

– dzieci ustawiają się w parach i układają zdanie, w którym wykorzystają nazwy swoich obrazków.

Do ćwiczeń z klasą można dostosować wszystkie wariacje gry podane wyżej. 

Podsumowanie

Wszystkie warianty gry zostały przetestowane w praktyce! Spróbujcie również zagrać na lekcji lub zajęciach indywidualnych. Polecamy także grę Bystre oczko jako doskonałą zabawę dla całej rodziny (dorośli również potrafią się wciągnąć!). Gra Bystre oczko to świetny prezent dla każdego rodzica, który dba o rozwój swojego dziecka. Obdarowując kogoś grą, możesz dołączyć wydrukowaną instrukcję z naszymi propozycjami – albo po prostu podeślij link do naszych inspiracji. Dobrej zabawy 🙂

Zamów Bystre Oczko w ulubionym sklepie

Dodaj komentarz