You are currently viewing Edukacja wczesnoszkolna — jakie przedmioty obejmuje?

Edukacja wczesnoszkolna — jakie przedmioty obejmuje?

Edukacja wczesnoszkolna to nowy etap w życiu dziecka. Nazywana też nauczaniem początkowym bądź zintegrowanym, wprowadzi dziecko w świat nauki oraz rozwinie w nim nowe umiejętności. Czego możemy się spodziewać w  pierwszych latach nauki naszego dziecka? Jakie przedmioty obejmuje edukacja wczesnoszkolna? Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania o edukacji wczesnoszkolnej.

Jak wygląda edukacja wczesnoszkolna?

Edukacja wczesnoszkolna oparta jest na 3 klasach, w których Twoje dziecko opanuje podstawowe umiejętności jak pisanie czy liczenie. Jest to przygotowanie do nauki w późniejszym czasie, realizowane w formie 20. godzin tygodniowo. Podstawą edukacji wczesnoszkolnej jest rozwój dziecka w 4 najważniejszych sferach: emocjonalnej, poznawczej, moralnej i fizycznej. Czyli co to właściwie znaczy?     

Mówiąc krótko: dziecko będzie poznawać nowe rzeczy, doświadczy nowych sytuacji i nauczy się na nie reagować. Pozna podstawowe zasady życia w społeczeństwie i nabędzie podstawowych, higienicznych nawyków dbania o zdrowie.

Czym jest nauka zintegrowana?

Dziecko na pierwszym etapie nauki, jakim jest edukacja wczesnoszkolna, nabywa umiejętności w obszarze czytania, pisania oraz zapamiętywania. Nauka na tym etapie ma charakter zintegrowany, a nie przedmiotowy. Oczywiście, dziecko uczy się matematyki i innych przedmiotów. Po prostu rozwija umiejętność liczenia jednocześnie ucząc się pisania i czytania. Forma nauki zintegrowanej ma wspierać i motywować dziecko do edukacji na dalszym etapie i budować w nim poczucie własnej wartości. Dziecko na początku swojej przygody z nauką uczy się uważności i skupienia, nie potrafi od razu selekcjonować informacji. Dlatego nauczanie z podziałem na konkretne przedmioty sprawiłoby mu dużą trudność.

Edukacja wczesnoszkolna: przedmioty. Czego nauczy się Twoje dziecko?

Skoro nie mamy podziału na konkretne przedmioty szkolne, czego nauczy się Twoje dziecko? Będzie uczyło się matematyki, języka polskiego i wielu innych przedmiotów. System działania w obszarze edukacji wczesnoszkolnej dzieli sfery nauczania na poszczególne edukacje:

  • Edukacja matematyczna — dziecko uczy się posługiwać liczbami oraz dowiaduje się jak wykorzystać matematykę w życiu codziennym. Nauczy się dodawania, odejmowania, dzielenia, mierzenia i ważenia.
  • Edukacja polonistyczna — zdobędzie umiejętności w pisaniu i czytaniu, będzie potrafiło lepiej radzić sobie z komunikacją. Nauczy się układania opowiadań, ale i też recytowania wierszy. Edukacja polonistyczna na tym etapie obejmuje również czytanie lektur.
  • Edukacja przyrodnicza — podzielona na środowisko przyrodnicze i funkcje życiowe człowieka. Twoje dziecko nauczy się m.in. rozpoznawać gatunki roślin, zwierząt, ale też pozna zasady panujące w naturze i dowie się, jak o nią dbać. Bardzo przydatne już na tym etapie życia będzie uczenie się, jak powinno wyglądać zdrowe odżywianie.
  • Edukacja społeczna — czyli trochę historii, a trochę wiedzy o społeczeństwie. Dziecko nabędzie podstawową wiedzę na temat swojego państwa oraz narodowości. Nauczy się podstawowych praw i obowiązków oraz wykorzystywania ich w życiu codziennym.
  • Edukacja muzyczna — dziecko uzyska wiedzę na temat formy zapisu dźwięków i pozna ekspresje muzyczne. Będzie również poznawać rodzaje instrumentów, czasem nawet spróbuje gry na niektórych z nich.
  • Edukacja techniczna — uczeń nauczy się rozróżniania materiałów technicznych i organizacji pracy. Będzie pracować przy tworzeniu modeli, jak i innych przedmiotów z wykorzystaniem np. klejów czy taśm.
  • Edukacja informatyczna — uczeń uzyska umiejętności podstawowej obsługi komputera i internetu. Pozna także technologię i jej pożądane oraz niepożądane skutki np. w sferze bezpieczeństwa.
  • Edukacja językowa — na tym etapie dziecko będzie uczyło się jednego języka obcego, zwykle jest to angielski lub niemiecki. Nauczy się prostych wypowiedzi ustnych oraz rozumienia wypowiedzi w formie pisemnej. Dodatkowo w niektórych szkołach istnieje możliwość nauki języka regionalnego lub języka mniejszości narodowej. Zwykle dla takich potrzeb tworzy się osobne grupy lub oddziały.
  • Wychowanie fizyczne — od najmłodszych lat dziecko pozna korzyści aktywności fizycznej i może spożytkować nadmiar energii, a także uczyć się działania w grupie, zdrowej rywalizacji. Rozwinie sprawność i zwinność.
  • Religia lub etyka — dziecko będzie miało możliwość lepszego poznania samego siebie. Nauczy się dokonywać wyborów i podejmować decyzję, a na podstawie bajek lub obserwacji z życia codziennego, dziecko pozna wartości etyczne. W przypadku religii uczeń dowie się więcej o wierze rzymskokatolickiej, nauczy się modlitw, a także będzie przygotowywany do sakramentu pierwszej komunii.

Edukacja początkowa to fundament całej edukacji.

Bardzo ważne jest, aby na początku swojej drogi z nauką Twoje dziecko miało możliwość wykorzystania swoich mocnych stron. Indywidualne podejście nauczyciela pozwala uczyć się Twojemu dziecku w swoim tempie, dzięki czemu osiągnie dobre wyniki bez stresu.

Autorka: Angelika Róg

 

Dodaj komentarz